PropertyX thông báo Chính sách bán hàng cho Dự án MerryLand Quy Nhơn áp dụng cho khách hàng mua sản phẩm Bizhouse Canal District cho đợt bán hàng (Đợt 1) áp dụng từ kể ngày 24/03/2022 với nội dung sau

Chính sách bán hàng phân khu Canal District sản phẩm Bizhoue kể từ ngày 24/3/2022 - Trang 1.

Chính sách bán hàng phân khu Canal District sản phẩm Bizhoue kể từ ngày 24/3/2022 – Trang 1.

Chính sách bán hàng phân khu Canal District sản phẩm Bizhoue kể từ ngày 24/3/2022 - Trang 2.

Chính sách bán hàng phân khu Canal District sản phẩm Bizhoue kể từ ngày 24/3/2022 – Trang 2.

Chính sách bán hàng phân khu Canal District sản phẩm Bizhoue kể từ ngày 24/3/2022 - Trang 3.

Chính sách bán hàng phân khu Canal District sản phẩm Bizhoue kể từ ngày 24/3/2022 – Trang 3.

Chính sách bán hàng phân khu Canal District sản phẩm Bizhoue kể từ ngày 24/3/2022 - Trang 4.

Chính sách bán hàng phân khu Canal District sản phẩm Bizhoue kể từ ngày 24/3/2022 – Trang 4.

Chính sách bán hàng phân khu Canal District sản phẩm Bizhoue kể từ ngày 24/3/2022 - Trang 5.

Chính sách bán hàng phân khu Canal District sản phẩm Bizhoue kể từ ngày 24/3/2022 – Trang 5.

Quý khách hàng cần giải thích chi tiết hơn về chính sách bán hàng này vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh của chúng tôi theo hotline: 0789 355 779.