PropertyX thông báo Lịch thanh toán cho Dự án MerryLand Quy Nhơn áp dụng cho khách hàng mua sản phẩm Bizhouse Canal District cho đợt bán hàng (Đợt 1) áp dụng từ kể ngày 12/03/2022 với nội dung sau.

Lịch thanh toán sản phẩm Bizhouse phân khu Canal District cho tháng 03/2022 - Trang 1.

Lịch thanh toán sản phẩm Bizhouse phân khu Canal District cho tháng 03/2022 – Trang 1.

Lịch thanh toán sản phẩm Bizhouse phân khu Canal District cho tháng 03/2022 - Trang 2.

Lịch thanh toán sản phẩm Bizhouse phân khu Canal District cho tháng 03/2022 – Trang 2.

Lịch thanh toán sản phẩm Bizhouse phân khu Canal District cho tháng 03/2022 - Trang 3.

Lịch thanh toán sản phẩm Bizhouse phân khu Canal District cho tháng 03/2022 – Trang 3.

Lịch thanh toán sản phẩm Bizhouse phân khu Canal District cho tháng 03/2022 - Trang 4.

Lịch thanh toán sản phẩm Bizhouse phân khu Canal District cho tháng 03/2022 – Trang 4.

Quý khách hàng cần giải thích chi tiết hơn về lịch thanh toán này vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh của chúng tôi theo hotline: 0789 355 779.