Tiến độ xây dựng dự án MerryLand Quy Nhơn được cập nhật vào tháng 05/2022 từ chủ đầu tư Hưng Thịnh Land. Được mệnh danh là thành phố bán đảo du lịch – thương mại thông minh đẳng cấp quốc tế độc đáo quy nhất tại Việt Nam, MerryLand Quy Nhơn sở hữu 25 phân khu chức năng độc đáo với hàng trăm tiện ích nổi bật và công trình biểu tượng hiếm có.

Xem chi tiết dự án: Merryland Quy Nhơn

Với 25 phân khu được quy hoạch đan xen tĩnh – động, đa tầng trải nghiệm, giao thoa cảm hứng Á – Âu đang từng bước hiện diện và đưa MerryLand Quy Nhơn trở thành điểm đến trên bản đồ du lịch quốc tế.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.

Tiến độ Merryland Quy Nhơn vào tháng 05/2022.